Niezbyt bałaganiarski zestaw zabaw ze zwierzętami

Wstęp

2_Intro_PL.wav

Siedliska zwierząt

2.1_AnimalHabitats_PL.wav

Dźwięki zwierząt

2.2_AnimalSounds_PL.wav

Parada zwierząt

2.3_AnimalParade_PL.wav

Ratowanie zwierząt mrożonych

2.4_FrozenAnimalRescue_PL.wav

Ślady malowania

2.5_PaintTrails_PL.wav

Zdzieranie taśmy

2.6_PeelingTape_PL.wav

Zwierzęta mogą zmieniać swoje paski

2.7_AnimalsCanChangeTheirStripes_PL.wav

Malowanie w torbie

2.8_PaintingInABag.wav

Tworzenie mikstur

2.9_PotionMaking_PL.wav

Wypłukać i powtórzyć

2.10_RinseAndRepeat_PL.wav

Ilustracja Animal Habitats autorstwa Polly Dunbar z książki The Hug, napisanej przez Eoina McLaughlina, opublikowanej i udostępnionej przez firmę Faber. Pozostałe ilustracje wykonała Camilla Hiscock (camilladoesdesign@gmail.com)

Did you enjoy the activities? Is there anything we can improve?

We would love to hear about your thoughts and experiences using these activities with your child, especially what went well and what could have been better.

Your feedback will be greatly appreciated by our team!

We hope to use your feedback to improve these activities and help us to apply for funding to provide families with fun and useful activity packs across the UK.


Tell us about your experience HERE


To badanie jest finansowane przez Economic and Social Research Council (ESRC) IAA Award: 2105-KICK-673