Activity cards

Niezbyt bałaganiarski zestaw zabaw ze zwierzętami

Ilustracje Julii Woolf z książki Calm Down, Zebra, napisane przez Lou Kuenzier oraz ilustracje Polly Dunbar z książki The Hug, napisanej przez Eoina McLaughlina, opublikowanej i udostępnionej przez firmę Faber


To badanie jest finansowane przez Economic and Social Research Council (ESRC) IAA Award: 2105-KICK-673